Borde ha låtit läkare undersöka babyn

Spädbarn skickades hem trots flera andningsuppehåll.?

7 oktober 2015

Sonen var drygt två veckor gammal när mamman sökte sig till barn- och ungdomsmedicins mottagning vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enligt mamman hade pojken svårt att andas och rosslade mycket. Vid ett par tillfällen hade han ”tappat andan”. Sedan födseln hade han dessutom tappat i vikt och haft feber av och till.??

Sjuksköterskan som tog emot pojken kontrollerade vitalparametrarna, det vill säga syremättnaden, pulsen, tempen och andningsfrekvensen, utan att finna något anmärkningsvärt. Barnet hade fin färg och inga muskelspänningar och skickades därför hem, utan att någon läkare undersökt honom.?

Ett halvår senare besökte mamman tillsammans med sonen en vårdcentral i Malmö, där en läkare undersökte pojken. Men även denna gång skickades mamman hem utan åtgärd, eftersom inga tecken på att barnet var allvarligt sjukt upptäcktes.??

Ytterligare en månad senare besökte mamman en privat vårdcentral. Röntgen visade att barnet hade drabbats av en mindre lunginflammation, vilken behandlades med antibiotika.

Efter att mamman klagat hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har tillsynsmyndigheten utrett ärendet.??

Enligt Ivo borde sjuksköterskan vid det första tillfället ha låtit en läkare undersöka pojken, vilket sjuksköterskan i efterhand själv håller med om. Speciellt med tanke på att barnet bara var två veckor gammalt.

?Trots att Ivo håller det för osannolikt att pojken haft lunginflammation under hela den gångna perioden kritiseras sjuksköterskan, även för att inte ha dokumenterat sin medicinska bedömning.

?Däremot riktas ingen kritik mot den läkare på vårdcentralen som också undersökte pojken utan att finna något anmärkningsvärt.

 ?(Ivos diarienr: 8.2-3978/2013-16)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida