Bortprioriterad. Ögonpatient förlorade synen

Minst en patient förlorade synen och ett tiotal drabbades av synnedsättningar sedan de fått sina återbesök på länssjukhuset i Sundsvall och Härnösand uppskjutna. Misstankar finns om ännu fler drabbade.?

8 juni 2011

Anledningarna till att de kroniskt sjuka ögon­patienterna fallit mellan stolarna är många, enligt tillförordnade chefsläkaren Per Skude, som har granskat sjukhusets avvikelsehantering.?

En omfattande omstrukturering har gjort att ögonkliniken fått mindre personal, samtidigt som ett nytt resurs­krävande journalsystem införts. ??

I jakten på kömiljarden har patienter med gråstarr prioriterats före kroniskt sjuka och i perioder har det varit brist på kompetent personal på ögon­-kliniken. Riskanalyser som gjordes inför omorganiseringen har inte följts upp och utvärderats. ?

Allt detta har drabbat patienterna i form av omfattande vårdskador, som nu har lex Maria-anmälts.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida