Bra kvalitetsindikatorer saknas i nya riktlinjer

Valet av kvalitetsindikatorer riskerar att försämra vården, anser Svensk sjuksköterskeförening i en kommentar till de nationella riktlinjer för strokevård som Socialstyrelsen presenterade i fredags.

? Kunskapsunderlaget är mycket bra, det innehåller både medicin, omvårdnad och rehabilitering. Men då man går in på kvalitetsindikatorer och rangordning kvarstår de invändningar vi hade i vårt remissvar i augusti, säger Birgitta Engström, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening SSF.

I remissvaret påpekade SSF att bara tre av de 26 kvalitetsindikatorer som listas i riktlinjerna rör patientens upplevelser och ADL-status, och bara en rör bemötande och information. Och det trots att Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram kvalitetsindikatorer som speglar olika aspekter av kvalitet i vården.

SSF ansåg att det val av kvalitetsindikatorer som gjordes i riktlinjerna riskerade att försämra vården av patienter som insjuknat i stroke.

– Vi betonade också att det är svårt för den som bara läser beslutsunderlaget att se den multidisciplinära ansats som finns i faktaunderlaget. Det är olyckligt, för det konserverar en förlegad uppfattning som går stick i stäv mot dagens kunskaper: att personer som har insjuknat i stroke får bäst vård och behandling i multidisciplinära team. 

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida