Bra liv utan arbete

7 oktober 2005

Arbetslöshet leder inte alltid till sämre livskvalitet, åtminstone inte bland ungdomar. Folkhälsoforskaren Lars Axelsson vid Lunds universitet har studerat hälsa, livskvalitet, självkänsla och socialt stöd hos 150 arbetslösa ungdomar. De mår visserligen sämre än ungdomar som arbetade eller studerade, men bilden var inte enhetlig. 35 procent av dem tycker att deras livskvalitet har försämrats sedan de blev arbetslösa, men 41 procent anser att livskvaliteten är oförändrad och 24 procent anser att den har blivit bättre.

Läs en sammanfattning på: http://theses.lub.lu.se/postgrad, skriv Axelsson i sökrutan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida