Bra med snabb sexcomeback efter prostataoperation

Impotens är vanligt efter prostataoperation. Ett gott råd till patienterna är att komma i gång så fort som möjligt med sexlivet. Då är chansen stor att det blir bättre med tiden, menar urologen Ove Andrén.

3 oktober 2008

Fyra av fem prostata-cancerpatienter som inte får någon behandling dör av andra orsaker än sin cancer. Det visar en ny avhandling av Ove Andrén, urolog och överläkare på universitetssjukhuset i Örebro. Han har följt 223 obehandlade prostatacancerpatienter under 20 år. Alla hade tumörer som från början inte hade spridit sig utanför prostatan.

– I dag sker en kraftig överbehandling. Problemet är att vi i inte kan säga hur tumören kommer att utveckla sig hos den enskilda patienten. Vi kan bara informera om riskerna på gruppnivå. Och helt naturligt väljer de flesta patienter behandling om läkaren inte kan garantera att det inte behövs, säger han.

Enligt nationella prostataregistret i Sverige diagnostiserades omkring 9 000 patienter med prostatacancer 2006. I en tredjedel av fallen hade tumören spridit sig så att patienterna inte kunde botas och fick palliativ vård. Av resterande två tredjedelar behandlades 40 procent med operation och 20 procent med strålning. För 40 procent avvaktade man med behandling.

Biverkningar som erektionsstörningar och problem med att kissa drabbar i princip alla som behandlas, oavsett behandlingsmetod. Men trots biverkningarna är det inte säkert att utebliven behandling leder till bättre sexuell hälsa, eftersom det riskerar att leda till mycket oro.

– Det är mycket psykologi i det här. Att veta att man har en tumör i sitt könsorgan kan också påverka patienten negativt.

Ett problem, enligt Ove Andrén, är att man i dag diagnostiserar omkring fem gånger fler prostatacancerpatienter än för 20 år sedan, främst på grund av bättre metoder för screening, så kallad psa. Ändå har dödligheten i gruppen inte minskat.

– Det är lika många patienter som dör i dag som i början av 90-talet. Innan vi bättre kan skilja ut dem som behöver behandling från resten är det inte så stor idé att göra den här screeningen. Då kanske det är bättre att leva i ovisshet och aldrig upptäcka att man har en cancertumör.

För de patienter som väl har drabbats av erektionsproblem eller impotens finns i huvudsak tre olika behandlingsalternativ. Det första man provar är erek-tionsstödjande tabletter som Viagra, Cialis och Levitra. De ges relativt omgående till alla patienter som genomgått prostatacancerbehandling.

– Det är viktigt få igång systemet så fort som möjligt. För dem som kommer i gång är chansen stor att det blir bättre och bättre med tiden, säger Ove Andrén.

Om tabletterna inte ger önskat resultat kan man i stället ta sprutor som ger tillfällig erektion. Denna metod fungerar för de flesta.

– Men många väljer att avstå. De tycker att om de inte kan få erektion på vanligt sätt så kan det lika gärna kvitta och nöjer sig med smekningar i stället.

En liten grupp får helt utslagen erektion. För dem finns möjlighet att operera in en protes i form av svällkroppar i silikon som man sedan pumpar upp inför samlag.

Även om känslan vid sex inte blir exakt densamma efter en prostatacancerbehandling kan många patienter ändå få ett bra sexliv.

– För de flesta blir det inte som förut. Nerverna är skadade och de har svårare att hålla erektion och kan inte få utlösning. Men det handlar inte bara om det fysiska. Genom att ha samlag kan man ändå återuppleva en känsla från tidigare, säger Ove Andrén.

Hur nöjd eller missnöjd man är med sitt sexliv efter behandlingen varierar kraftigt mellan olika patienter.

– Det handlar mycket om hur bra information man fått inför behandlingen och om man varit förberedd på biverkningarna eller inte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida