Bråk inom skolhälsovården

10 maj 1999

ÖSTERGÖTLAND. Arbetsmiljön för skolsköterskorna i Motala är dålig, anser Vårdförbundets lokala avdelning i Östergötland. Kritiken gäller framför allt ledningen och förbundets företrädare på enheten har därför kopplat in Yrkesinspektionen. Enhetschefen har svarat genom att begära att Socialstyrelsen ska granska om skolsköterskorna gjort några fel i sin journalföring. Han har också varnat två skolsköterskor för att de enligt honom brutit mot arbets

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida