Brännskadan ledde till hjärnskada

Den lilla pojken fick helgpermission från sjukhuset, drabbades av blodförgiftning, och fick en omfattande hjärnskada.

En fredag i augusti välte ett och ett halvåringen en kopp hett te över sig. Pojken fördes i ambulans till barnsjukhuset. Brännskadan las om, och han fick stanna kvar över natten för observation. På morgonen hade han feber (38,7), men åkte hem på permission och skulle återkomma på söndagen för omläggning i narkos.

Hemma blev pojken sämre. Han återkom svårt allmänpåverkad i vad som bedömdes vara blodförgiftning.

Gossen fick hjärtstödjande behandling, vätsketerapi, antibiotika och respiratorbehandling på intensivvårdsavdelningen. Enligt journalen kunde han väckas tre dagar senare. Han verkade då vital och tycktes reagera normalt. Respiratorbehandlingen avslutades.

Men pojken sjönk i medvetandegrad, visade tecken på njursvikt och fick kramper. Upprepade undersökningar med eeg, datortomografi och neurologbedömningar visade att han hade fått en betydande hjärnskada.

Pojkens pappa anmälde läkaren som tog emot familjen på sjukhuset, överläkaren, två sjuksköterskor och ansvarig nattpersonal till Ansvarsnämnden. Han skrev bland annat att personalen som arbetade natten mot lördagen inte reagerade trots att sonen kräktes flera gånger.

Han anser att läkare informerade om läkningsprocessen på ett sätt som invaggade föräldrarna i en falsk trygghet.

Och när familjen tidigt på söndagsmorgonen kontaktade sjukhuset och frågade varför pojken var vit i ansiktet och blå om läpparna, hade sjuksköterskan sagt att det inte var konstigt med tanke på att barnet hade haft hög feber länge.

Överläkaren – som hade bakjour – och den sjuksköterska som tog emot telefonsamtalet anmäldes också av Socialstyrelsen. Det var fel av överläkaren att skicka hem pojken på lördagen när han hade kräkts flera gånger, hade feber och var allmänpåverkad, enligt Socialstyrelsen.

Och den information som sjuksköterskan fick av föräldrarna under deras telefonsamtal borde ha fått henne att uppmana dem att genast bege sig till sjukhuset.

Ansvarsnämnden konstaterar i sin bedömning att det är svårt att förutse att ett litet barn på något dygn riskerar att utveckla en livshotande sepsis från en till en början steril brännskada. Sjukhuset hade skriftliga riktlinjer för livskatastrofer som de pojken fick, bland annat isolering, men de följdes inte, skriver nämnden. Nattsjuksköterskan underskattade allvaret i pojkens kräkningar. Men nämnden skriver samtidigt att symtomet kräkningar på det stadiet knappast kunde tolkas som första tecknet på en begynnande sepsis.

Överläkaren hävdade i sitt yttrande att det inte kan ha varit han som gav pojken permission. Nämnden anser att det inte kan ha varit någon annan.

Beslutet har fattats mot klinikens skriftliga rutiner och är inte förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet, anser Ansvarsnämnden och ger honom en varning. Vid söndagsmorgonens telefonsamtal var varningstecknen tydliga. Nämnden tycker att sjuksköterskan dels borde ha ställt mer ingående och riktade frågor, dels borde ha sagt till föräldrarna att komma omedelbart. De felen motiverar dock inte någon påföljd.

Besluten har överklagats till länsrätten (hsan 1230/02:b4)+(hsan 454/02:b4).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida