BRAVÅ. Pris till dagrehab i Örebro

Dagrehab Markbacken i Örebro har fått en hedersutmärkelse från föreningen Bravå för sin arbetsinriktning där individen ständigt står i fokus.

31 mars 2010

»Det känns jätteroligt och betyder mycket för oss som arbetar här. Vi försöker hela tiden vidare­utveckla oss och bli bättre på det vi gör«, säger arbetsterapeuten Harriet Öhnell som är platssamordnare för dagrehabiliteringen inom västra Örebro.?

De 10 000 kronor som de fick från Bravå, föreningen Bra vård för äldre, kommer troligen att gå till någon form av studiebesök eller utbildning. ??

Motiveringen till Bravå:s hedersutmärkelse är att individen och dennes perspektiv alltid är i fokus på Markbacken. Redan före vistelsen påbörjas den individuella planeringen med ett hembesök där personen ges möjlighet att beskriva sina egna mål med rehabiliteringen. Den enskilde deltar också kontinuerligt i uppföljningen av de uppsatta målen innan utskrivningen.

www.bravard.se ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida