Brist på biomedicinskaanalytiker hotar

25 februari 2010

Mer än hälften av alla biomedicinska analytiker är över 50 år och många pensioneras varje år. Socialstyrelsen har analyserat tillgången på biomedicinska analytiker och varnar i en rapport för en kommande, allvarlig brist. Vårdförbundets ordförande Anna–Karin Eklund menar att det är avgörande för en säker vård att biomedicinska analytiker värderas på rätt sätt även i lönekuvertet.

– Vägen dit stavas lön, lön och lön. Det behövs en helt annan värdering än i dag av denna viktiga kunskap, säger hon.

Rapporten heter Årsrapport NPS 2010 – En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida