Brist på sjuksköterskor och läkare i hemsjukvården

Hemsjukkvården har brist på sjuksköterskor och läkare och avvikelsehanteringen fungerar inte som den ska, visar en granskning som Socialstyrelsen genomfört i år. Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare-Johansson är inte förvånad över resultatet.

31 oktober 2005

Lisbeth Löpare-Johansson konstaterar att det genomförs många förändringar inom hälso- och sjukvården, men att det alltför ofta görs på fel sätt.

? Förändringarna gäller delar av verksamheten, men man ser alltför sällan helheten.

Ett exempel på förändring som hon nämner är att man på många håll drar ner på antalet vårdplatser på sjukhus.

? Problemet är att man inte ser på konsekvenserna, vad det innebär för hemsjukvården och även äldrevården, säger Lisbeth Löpare-Johansson.

Socialstyrelsens granskning visar att det är brist både på sjuksköterskor och läkare inom hemsjukvården. I var tredje verksamhet kan man inte få läkarbesök dygnet runt och alla har inte heller tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Ser inte konsekvenserna av förändringar

? Det är positivt att fler kan vårdas i hemmet, men det är inte bra om de inte kan få professionell hjälp där. Det är positivt att allt fler kan vårdas hemma eftersom det ger individen en större livskvalitet. Visserligen är det svårare att bygga upp rutiner inom hemsjukvården eftersom varje hem är en egen, särskild enhet, men alla  ska kunna känna en tillit till vården oavsett var den bedrivs, säger Lisbeth Löpare-Johansson.

Socialstyrelsen säger också att de flesta visserligen har rutiner för avvikelsehantering, men konstaterar samtidigt att man skriver få avvikelser eller inga alls och att möjligheterna till en säkrare verksamhet därmed minskar. Vidare sägs att en fjärdedel av de grupper som intervjuats har rutiner för riskanalys, men att det mest verkar vara för att förebygga fallolyckor. Däremot inte för till exempel läkemedelshanteringen, där de största riskerna finns enligt personalen.

– Det här är ett problem inte bara inom hemsjukvården utan inom hela hälso- och sjukvården. Här krävs en attitydförändring. Det är viktigt att få upp alla risker i dagen, säger Lisbeth Löpare-Johansson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida