”Bristande rutiner orsakade barnets död”

Det är fel att peka ut en enskild för dödsfallet. En feldosering gjordes, men det fanns också bristande rutiner, hävdade försvarsadvokaten till den sjuksköterska i Kalmar som i går stod inför rätta för vållande till annans död.

19 november 2003

Om felmedicineringen berodde på oaktsamhet eller inte är kärnfrågan när tingsrätten ska fälla eller fria den sjuksköterska i Kalmar som åtalats för ett tre månader gammalt barns död.

Enligt chefsåklagare Carina Maxson är saken klar: Sjuksköterskan gjorde sig skyldig till oaktsamhet när hon blandade till en tio gånger för hög dos med Xylocard. Eftersom lagen gäller för alla, även för personal inom sjukvården, har hon begått ett brott och hon yrkade därför på villkorlig dom och böter.

Sjuksköterskans försvarsadvokat Sture Frylén höll med om att en feldosering skett. Men han hävdade att det är fel att peka ut en enskild för det som hänt. Sture Frylén menade bland annat att det saknas tydliga rutiner, att man inte hittat någon skriftlig ordination och att det är oklart vilket ansvar andra berörda har.

Socialstyrelsen borde utreda

En rad vittnen hördes. Chefsläkaren Lars Ahlin, tillika barnläkare, beklagade bland annat att ärendet inte i stället behandlats av Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Detta eftersom det nu blir svårt att dra lärdomar av det som hänt så att liknande misstag kan förebyggas.

Docenten Krister Nilsson hävdade att det inte är uteslutet att barnets liv kunnat räddas om man haft andra övervakningsrutiner. Något som nu inte kan klargöras eftersom Socialstyrelsen inte utrett händelsen.

Domen faller den 2 december.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida