Bristande utbildning ska kartläggas

9 mars 1998

JÖNKÖPING. Att många medlemmar i Vårdförbundet inte har den gymnasiekompetens som krävs för att vidareutbilda sig på högskolan är känt, men inte hur många det gäller. För att få veta den verkliga situationen har den lokala avdelningen i Jönköping genomfört en undersökning bland alla landstingsanställda medlemmar. Resultatet ska senare presenteras för arbetsgivaren som ett led i försöken att få bättre utbildningsmöjligheter. ”Arbetsgivaren borde vara intresserad av att förbättra de anställdas studiemöjligheter eftersom man behöver fler vidareutbildade inom olika specialiteter”, menar den lokala avdelningens ordförande Ann-Charlotte Nore. En liknande undersökning kommer senare att göras bland de kommun- och privatanställda medlemmarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida