”Bristen gör vården patientosäker”

Arbetsmiljön blir dålig och vården patientosäker. Den slutsatsen drar Vårdförbundets förbundsombudsman David Liljequist av ?rapporten.

2 november 2016

??Av E-hälsomyndighetens rapport om e-hälsoverktyg i ambulanserna framgår att skillnaderna är stora i landet. Vården riskerar att bli olika beroende på var i landet man bor. David Liljequist anser att det nu behövs ett nationellt centrum för utveckling av ambulanssjuk­vården. ?

— Frågan är försummad i flertalet landsting och regioner. Man använder inte ambulanssjuksköterskornas kompetens för att se till att patienterna får vård på rätt nivå, säger han.

??Enligt David Liljequist är den totala kostnaden för e-hälsa mindre än tre procent av landstingens budgetar.?

— Det är en fullständigt orimlig nivå i en så kunskapsintensiv och komplex verksamhet som hälso- och sjukvård. Jämför man med finanssektorn som satsar mellan 10 och 30 procent på säkra it-system inser man hur absurt det är, säger han. ?

Här finns rapporten:

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida