Bristen på personal stjäl chefens tid

Bristen på personal stjäl chefens tid
Cheferna i enkäten återkommer till hur svårt det är både att rekrytera och behålla personal. Foto: Getty images

Chefers största problem är att så mycket tid går till att försöka lösa bemanningen. Det visar Vårdförbundet i den andra delen av sin chefsenkät.

I somras presenterade Vårdförbundet sin stora chefsenkät och nyligen kom en andra del där 1 340 chefs- och ledarmedlemmar har svarat på öppna frågor. De ser flera stora utmaningar i framtiden: att hitta nya arbetssätt, att hantera digitaliseringen och att möta en allt större grupp äldre invånare, till exempel.

Men den största utmaningen är bemanningen. Många tvingas lägga sin mesta arbetstid på att lösa kompetensförsörjningen. Marlene Helin Furbeck, chefsspecialist på Vårdförbundet med 25 års erfarenhet som chef i vården, vet vad det innebär.

— Första linjens chefer, särskilt de i dygnet runt-verksamhet, är fast i bemanningsfrågan. Det är komplext för det gäller ju inte bara att få tag på en sjuksköterska, utan det ska vara en med rätt kompetens. Med erfarenhet av nattarbete om det gäller natten till exempel, säger hon.

Cheferna i enkäten återkommer till hur svårt det är både att rekrytera och behålla personal, i och med att de inte kan erbjuda attraktiva löner och arbetsvillkor. Flera lyfter sin oro för vad som händer när allt fler 50-talister går i pension. Det är ett problem redan nu — och det kommer att bli större.

Svaren på frågan Vilka faktorer bedömer du som viktigast för att kunna utöva ett bra ledarskap? visar att många chefer vill ha — men ofta saknar — tillräckligt beslutsmandat, tid för medarbetare, självständiga stödfunktioner och tillit och stöd.

Tilliten och stödet från egna chefer, chefskolleger och ledningsgrupp betyder mycket och många svarar att de har ett bra stöd. ”Det som gjort att jag orkat även när det var som jobbigast var stort förtroende från mina chefer, att mina åsikter vägde tungt och att jag kunde påverka”, skriver en av dem.

Precis som i den första delen av chefsenkäten konstateras att chefer behöver bättre förutsättningar. En viktig sådan är att ansvar och befogenheter överensstämmer.

— Ett exempel på att det inte överensstämmer är att första linjens chefer i de flesta regioner saknar mandat att sätta lön, vilket gör det svårare att rekrytera. Du kan tappa en person du vill anställa för att HR-avdelningen har en annan syn på lönesättning, säger Marlene Helin Furbeck.

Vårdförbundet anser att vårdens chefer står inför utmaningar som kräver långsiktighet och mod. För att de framgångsrikt ska kunna leda framtidens hälso- och sjukvård krävs bättre strukturer och metoder. Chefsspecialisten tycker att det är dags att vården börjar tänka mer på chefernas egen arbetsmiljö.

— Alltför många första linjens chefer slutar sina uppdrag för att de inte orkar längre. De skulle behöva mindre arbetsgrupper, mer administrativt stöd, närhet till sin egen chef och delaktighet i beslutsprocessen. Det är långsiktiga lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.

Här hittar du rapporten:
tinyurl.com/attleda

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida