Bristen på sjuksköterskor har ökat det senaste året

Bristen på sjuksköterskor har ökat det senaste året
Det är särskilt svårt att få tag på grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom anestesi- intensiv- och operationssjukvård, enligt ny statistik från SCB. Arkivbild: Colourbox

Ny statistik visar även en ökande brist på barnmorskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

9 december 2014

När Statistiska centralbyrån, SCB, i dag släppte sin Arbetskraftsbarometer bekräftade den vad alla redan vet: bristen på sjuksköterskor fortsätter att förvärras.

Under många år har det varit brist på erfarna allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Men det senaste året har det även blivit stor brist på nyutexaminerade sjuksköterskor, visar Arbetskraftsbarometern. En klar majoritet av vårdarbetsgivarna rapporterar brist på både nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor.

Brist på specialistsjuksköterskor

Bristen på sjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och operationssjukvård fortsätter på samma höga nivå som under de senaste åren. Åtta av tio arbetsgivare rapporterar brist på både nyutexaminerade och erfarna samtidigt som de säger att de kommer att behöva anställa fler specialistsjuksköterskor de kommande åren.

När det gäller barnmorskor är det framför allt stor brist på yrkeserfarna.

Behöver anställa fler

Röntgensjuksköterskor räknas i SCB:s statistik in under sjuksköterskor med övrig specialistutbildning tillsammans med psykiatri och geriatrik. Även här finns det en stor brist på både nyutexaminerade och erfarna samtidigt som arbetsgivarna säger att de kommer att behöva anställa fler.

Det är också en ökande brist på biomedicinska analytiker med erfarenhet och en liten tendens till brist även när det gäller nyutexaminerade. Ungefär hälften av arbetsgivarna säger att behovet av att anställa kommer att öka de närmaste åren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida