Brister i primärvården

14 april 1997

För ungefär ett halvår sedan gjorde Socialstyrelsens regionala enheter besök hos 100 vårdcentraler på två dagar. Sammanställningen av resultaten visar att bevakningen av remisser skickade till andra mottagningar är dålig. Socialstyrelsen menar att bevakningen skulle kunna bli bättre om mottagningarnas datasystem användes också till det.  Socialstyrelsen påpekar också att på många håll i primärvården saknas system för att notera och analysera avvikelser i vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida