Brister i säkerhet och kvalitet

6 mars 2000

VÄSTERBOTTEN. Kommunen uppfyller inte kraven på god och säker hälso- och sjukvård, säger Socialstyrelsen i en svidande kritik mot Skellefteås äldreomsorg och kräver att kommunen senast den 1 april ska redovisa vilka förbättringsåtgärder som vidtagits. Underbemanning (för få sjuksköterskor) och bristande kompetens anges som några av orsakerna. Det nio A4-sidor långa utlåtandet har sin grund i en skrivelse från kommunens sjuksköterskor för snart två år sedan. Sjuksköterskorna pekade bland annat på ofullständig dokumentation på grund av tidsbrist, bristfällig journalhantering, bristfälliga uppföljningar av åtgärder och ingen eller för litet vårdplanering, kompetensutveckling, fortbildning och handledning. Äldreomsorgen i Skellefteå har varit omdiskuterad de senaste åren. För ett år sedan sa nästan samtliga sjuksköterskor upp sig i protest mot bland annat underbemanning och en omorganisation. 18 slutade och arbetssituationen har sedan varit milt talat besvärlig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida