Britta Unneby till Socialstyrelsen

7 juni 1999

VÄSTERBOTTEN. Britta Unneby, sjuksköterska och tidigare vice ordförande i Vårdförbundet, har fått en ny tjänst som handläggare på Socialstyrelsen i Umeå. Det är andra gången Socialstyrelsen rekryterar en vice ordförande från Vårdförbundet. Förra gången var det Socialstyrelsens enhet i Göteborg som anställde Marika Nordström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida