Bröstmjölk duger åt för tidigt födda

Nya rön går på tvärs mot tidigare forskning. Barn som föds för tidigt klarar sig med bara modersmjölk.

8 september 2003

 Internationella rekommendationer för vård av för tidigt födda barn har hittills hävdat att bröstmjölk innehåller för lite energi och protein för att dessa barn ska kunna växa som de bör.

Men nu visar barnläkaren Elisabeth Olhager i sin doktorsavhandling från Linköpings universitet att bröstmjölken duger. På fredag försvarar hon sin avhandling i aulan i Hälsans hus på Hälsouniversitet.

Hon har studerat 54 friska spädbarn med magnetkamera. Åtta av dem var födda i graviditetsvecka 30?33. De undersöktes vid två månaders ålder, det vill säga då de normalt skulle ha varit nyfödda.

Magnetkameraundersökning

Sex av de åtta för tidigt födda fick bara bröstmjölk, en fick ersättning och en fick en kombination.

Med magnetkamera går det att bestämma var barnens kroppsfett sitter och hur det växer till. Elisabeth Olhagers undersökningar visade att 90 procent av fettet finns under huden.

De för tidigt födda spädbarnen hade lika mycket fett per kilo kroppsvikt som de fullgångna. Och när de för tidigt födda väl hade kommit tillbaka till sin födelsevikt så ökade de sin vikt snabbare än ett foster i samma ålder.

Första månaderna viktiga

Både för snabb och för dålig tillväxt under det första levnadsåret hänger ihop med dålig hälsa i vuxenlivet. Därför är det viktigt att kunna följa energiomsättning och kroppsfett de första månaderna efter födelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida