Bröstmjölk kan ge allvarlig infektion hos för tidigt födda

Prematura barn är extra sårbara för cytomegalovirus.

22 september 2014

Man vet sedan tidigare att blodtransfusion och bröstmjölk är två riskfaktorer för prematura och extra för tidigt födda barn att infekteras med CMV. Nu har forskare i Atlanta beräknat hur stor risken är. Resultaten presenteras i JamaPediatrics.

Frekvensen väcker oro

Forskarna rekryterade 462 mödrar och deras 539 för tidigt födda barn från tre neonatalavdelningar mellan januari 2010 och juni 2013. Majoriteten av mödrarna hade haft en CMV-infektion.

Vid sex veckors ålder hade 29 av barnen en CMV-infektion och fem av dem utvecklade svår sjukdom eller dog. I inget av fallen kunde infektionen kopplas till CMV-negativa och leucoreducerade blodtransfusioner som drygt hälften av barnen hade fått.

Däremot hade 27 av 28 spädbarn med infektionen fått CMV-positiv bröstmjölk. Forskarna bakom studien beräknar att mellan vart femte och vart tionde för tidigt fött barn som får CMV-positiv bröstmjölk av mödrar som tidigare har haft en CMV-infektion kommer att utveckla en infektion.

De långsiktiga effekterna på nervsystemet av asymtomatisk CMV-infektion efter födelsen är inte helt klarlagda, men forskargruppen konstaterar att den frekvens de upptäckt väcker oro. 

 Förebyggande strategier

American Academy of Pediatrics anser att nyttan med att ge för tidigt födda bröstmjölk uppväger riskerna. Enligt forskarna har deras studie visat att frysning och upptining av bröstmjölk inte helt förhindrar överföring av viruset. Därför behövs det nya strategier. 

Till exempel CMV-serologisk screening av gravida, specialövervakning av CMV-positiva mödrars spädbarn och pastörisering av bröstmjölken till en korrigerad graviditetsvecka på 34 veckor. Rutinmässig screening för postnatal CMV-infektion kan hjälpa till att identifiera barnen innan de hunnit utveckla symtom.

Fakta

Cytomegalovirus, CMV, är en mycket vanlig infektion som de flesta vuxna har haft utan att ens märka det. Inkubationstiden är 4-8 veckor. Efter en infektion stannar viruset i kroppen hela livet och kan återaktiveras vid nedsatt immunförsvar eller vid graviditet.

De flesta barn som föds med CMV-infektion för att mamman har eller har haft en infektion får inga sjukdomssymtom och förblir friska, men en mindre del riskerar att bli svårt sjuka eller utvecklar funktionshinder på grund av neurologiska skador.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida