Bröstmjölk och fisk minskar risken för astma och eksem

Fisk tidigt i barns kost minskar risken för kroniska eksem och allergisnuva, visar sjuksköterskan Inger Kull i den avhandling hon disputerar med i morgon.

Inger Kull har i sin avhandling studerat vilken betydelse kosten under det första levnadsåret har för allergiutvecklingen under barns första fyra år.

Hon visar att helamning i minst fyra månader minskar risken för att utveckla astma och eksem. AD-vitaminer lösta i olja som kosttillskott minskar risken för kronisk astma och allergisnuva och risken för generell sensibilisering.

– Men mest förvånande var det att fisk tidigt i barnens kost visade sig minska risken för att utveckla kroniska eksem och allergisnuva. Där är effekterna så tydliga, säger Inger Kull på miljömedicinska enheten vid Karolinska institutet om resultaten i den avhandling hon disputerar med i morgon.

Data från BAMSE-studien

Det handlar om tidig introduktion av fisk under det första levnadsåret följt av en regelbunden konsumtion två gånger i veckan från ett års ålder. 

Inger Kulls avhandling bygger på data från BAMSE-undersökningen (Barn, Allergi, Miljö i Stockholm) med 4 089 barn födda mellan 1994 och 1996. Data från åttaårsuppföljningen har just samlats in medan de från fyraårsuppföljningen är färdiganalyserade.

Inger Kull är barnsjuksköterska och arbetar sedan flera år på institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, nu som allergisamordnare.

Gammalt lever kvar

Hon säger att det publicerats över 5 000 vetenskapliga artiklar om sambandet mellan amning och allergi, men att många av de tidigare studierna har haft brister av olika slag.

– Det jag tycker är viktigt med mina resultat är att sjuksköterskorna får ett bra underlag för sina rekommendationer till föräldrarna. Förr rekommenderades föräldrar av bvc att undvika fisk det första året. Den rekommendationen är borttagen men jag är övertygad om att den lever kvar på sina håll, både på bvc och bland föräldrar, säger Inger Kull.

Hon anser att det är amning de första månaderna som är viktigast för att minska risken för allergi.

– Och delamning ger också effekt, det ser vi helt klart, säger hon.

Avhandlingen heter Infant feeding and allergy in children och disputationen äger rum i morgon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida