Buksmärtor togs inte på allvar

En postoperativ komplikation bedömdes av sjuksköterskan vara magkatarr.

7 juni 1999

En 22-årig man opererades för vänstersidigt bråck. Natten efter drabbades han av svår värk i buken och klagade flera gånger över smärta utan att få gehör hos sjuksköterskan. Till slut orkade han inte be om hjälp längre.

Förmiddagen därpå undersöktes patienten med ultraljud och då upptäcktes vätska i buken. Han reopererades och tömdes på 1600 ml blod men man fann ingen säker blödningskälla.

Mannen anmälde sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (hsan). Han anser att hon borde ha förstått att det var något som inte stämde och kallat på läkare.

Sjuksköterskan skriver i sitt yttrande att hon var inne hos patienten flera gånger för att förvissa sig om hans tillstånd och för att försöka hjälpa honom, men att det var först strax innan hon skulle överlämna mannen till dagsjuksköterskan som han blev så smärtpåverkad att han fick svårt att röra sig i sängen.

Hon förstod då att det var bäst att en läkare fick undersöka honom.

Det framgår av patientjournalen att mannen bett om smärtstillande flera gånger under natten men någon ordentlig bukstatus finns inte dokumenterad. I stället har sjuksköterskan bedömt besvären som magkatarr eftersom patienten haft sådana besvär tidigare och eftersom han samtidigt var hungrig och ville ha något att äta.

Senast klockan sex, då sjuksköterskan noterat i journalen att patienten hade kramp i magen och inte orkade gå ur sängen, borde hon ha funderat över om inte besvären kunde vara en postoperativ komplikation och omgående tillkallat läkare.

För sin felaktiga bedömning ger ansvarsnämnden henne en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2697/98:B2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida