Busslaster till stämman

Vårdförbundet, landstinget och kommunerna i Kalmar gör tillsammans en storsatsning på hälso- och sjukvårdsstämman i april.

Redan 1999 startade förberedelserna för årets stämma, genom bildandet av en speciell projektgrupp inom Vårdförbundets lokala avdelning. Målet var att få fler medlemmar att besöka stämman, att bidra till deras professionella utveckling och kompetensutveckling samt att samarbeta med landstinget och kommunerna.

Representanter för Vårdförbundet har fått delta i landstingets och kommunernas arbetsgrupper i planeringen av aktiviteter under de tre stämmodagarna. Fyra företrädare har som »stämmoambassadörer« informerat och engagerat medlemmar inför hälso- och sjukvårdsstämman. De kommer även att vara reseledare under bussresan till och från Stockholm.

Den lokala avdelningen har också fått 100 000 kronor från landstingsfullmäktige. Pengarna får man förfoga över fritt och de kommer huvudsakligen att användas för att subventionera resa och uppehälle för de första 100 som anmäler sig
till den stämmoresa som Vårdförbundet och landstinget tillsammans arrangerar.

Kalmar kommer också att synas tydligt på stämman, dels med en landstingsmonter, dels med en kommunmonter (som representerar länets kommuner). Montrarna ligger mitt emot varandra och representanter för den lokala avdelningen kommer att delta i aktiviteter i båda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida