By-pass och ballong likvärdiga vid benischemi

3 februari 2006

By-pass operation och ballongvidgning ger på kort sikt likvärdiga resultat vid behandling av svår ischemi i ben.

Brittiska forskare lottade patienter med svår ischemi till antingen by-pass eller ballongvidgning. Forskarna summerar att valet av behandling för patienter som bedöms kunna genomgå endera typen kan avgöras av bland annat individuella karakteristika. Trots högt antal misslyckanden och ombehandlingar efter ballongvidgning bör denna metod erbjudas som första alternativ för patienter med förväntad livslängd på 1?2 år och betydelsefull annan sjuklighet. För patienter som väntas leva längre än två år och är mindre sjuka kan långsiktiga fördelar med by-pass uppväga kortsiktigta nackdelar.

Källa: Lancet 2005;366:1925-1934

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida