Cancer kan ge sämre kognitiv förmåga

5 augusti 2005

Personer som har haft cancer löper ökad risk för försämring av kognitiva förmågor som orienteringsförmåga, korttidsminne, arbetsminne, verbalt minne och abstrakt tänkande.
Det är slutsatsen i en studie av 702 svenska tvillingpar över 65 år. Minst en i varje par hade haft cancer.
Drygt 14 procent av de tvillingar som hade haft cancer bedömdes ha så stora besvär med sin kognitiva förmåga att det påverkade deras dagliga liv. Bland deras icke cancersjuka syskon var den andelen knappt 9 procent, enligt ett pressmeddelande från Karolinska institutet, där studien gjorts.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida