Cancer ökar inte följsamhet

Patienters följsamhet till cancerläkemedel är inte bättre än till andra läkemedel.

Det visar en studie som har gjorts av den statliga stiftelsen Nepi, Nätverk för läkemedelsepidemiologi.

Samtliga receptkopior (141 stycken) på cancerläkemedel som skrevs ut till patienter i öppenvården för flergångsuttag och som behandlades på tre sjukhusapotek under en tremånadersperiod under 2004 har granskats av forskarna.

För andra läkemedel brukar man säga att följsamheten till ordinationen är acceptabel hos endast cirka hälften av patienterna.

– Vi har inte kunnat se någon statistiskt säkerställd skillnad mellan följsamheten för de här läkemedlen jämfört med andra läkemedel, säger J Lars G Nilsson som till nyligen var ordförande i Nepis styrelse och som har varit med och gjort studien.

Enligt J Lars G Nilsson finns det flera samverkande förklaringar till varför patienter inte hämtar ut sina mediciner:

  • Brist på förtroende för vårdpersonalen.
  • Oro för biverkningar.
  • Rädsla för att bli beroende.
  • Patienten tror att hon eller han är botad och därför inte behöver fortsätta att ta sina mediciner.

Källa: European journal of cancer care 2006;15(3):
235-237.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida