Cancerproblem överdrivs

3 juni 2005

Vårdpersonal tror att tonåringar med cancer har större psykosociala problem än tonåringarna själva upplever. Det framgår av en avhandling vid Uppsala universitet av sjuksköterskan Mariann Hedström. Hon intervjuade 56 tonåringar när de fått sin cancerdiagnos. Bara en minoritet av dem uppgav så stark oro och nedstämdhet att de kunde behöva psykosocialt stöd.

Intervjuer med sjuksköterskor och läkare visade att de i hög grad identifierade tonåringarnas fysiska besvär men hade svårare att se psykosociala problem, enligt ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida