Cannabis kan öka risken för tungt missbruk

Risken för att tonåringar ska använda tyngre droger senare i livet är sex gånger högre för dem som använder cannabis i unga år jämfört med dem som inte gör det. Det visar en holländsk tvillingstudie. På Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund ifrågasätts dock slutsatserna i studien.

27 januari 2006

Författarna till artikeln, som presenterades online i Behavior Genetics den 10 januari i år, har använt data från en pågående hälsostudie på mer än 6 000 tvillingar. Av dessa valdes 219 tvillingpar ut där den ena av de två rapporterades använda cannabis vid 18 års ålder medan den andra inte gjorde det.

Samtliga par var av samma kön, det vill säga antingen två bröder eller två systrar.

Resultatet visar att den tvilling som hade använt cannabis före 18 års ålder löpte sex gånger högre risk för att senare i livet använda tyngre droger och bli beroende.

Samma uppväxtmiljö

Tvillingparen har i samtliga fall vuxit upp hos sina biologiska föräldrar, vilket enligt en av författarna, psykologen Jacqueline Vink vid Amsterdam’s Free University, innebär att faktorer inom familjen kan uteslutas som orsak till sambandet. Men, menar hon, det kan finnas vissa miljöfaktorer som påverkat utgången, exempelvis att tvillingarna umgåtts i olika kamratgäng.

Thomas Lundqvist, docent i psykologi och verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund, har inte själv läst artikeln. Men han känner väl till en liknande australiensisk studie som för ett par år sedan presenterades i den ansedda tidskriften Jama (2003;289:427-433).

– Rent teknisk är det säkert ett mycket gediget vetenskapligt arbete. Men man måste fråga sig vad det är de försöker att få svar på. Kliniskt sett har de här studierna inget värde, säger han.

”Beteendet avgör”

Enligt Thomas Lundqvist är typen av ingångspreparat av underordnad betydelse för risken att fastna i ett tungt missbruk. Det som avgör är snarare personens beteende.

– Cirka 33 procent av pojkarna i gymnasiets årskurs två i Sverige har testat cannabis. Av dem som testat 1-4 gånger går cirka två procent vidare till ett längre tungt missbruk.

– Sannolikheten är högre för dem som använder cannabis dagligen, men då är det inte preparatet utan beteendet som leder till det tyngre missbruket.

Källa: British Medical Journal 2006;332:197.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida