Cellförändringar. Många prover felbedömdes

Alla bedömningar av cellprov som har gjorts av en cytodiagnostiker i Jämtland de tre senaste åren ska granskas igen.

Cytodiagnostikern har klassat betydligt fler prov som normala än vad kollegerna har gjort. Den medicinskt ledningsansvariga för laboratoriet, Thomas Höckenström, är självkritisk och anser att man borde ha upptäckt en systematisk avvikelse i bedömningen.

Det var mödrahälsovårds­överläkaren i Jämtland som reagerade på att länets kvinnor hade färre cellförändringar än kvinnorna i grannlänen. En eftergranskning av 400 prover visade att en del av dem som hade bedömts som normala innehöll celler med avvikelser.

Cytodiagnostikern har tills vidare fått andra arbetsuppgifter och kvinnor med avvikande prover kommer att kontaktas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida