Cellstädning styrs av »ät mig-signal«

Vid apoptos ges automatiskt en signal till intilliggande makrofager att fagocytera den apoptotiska cellen. Ett forskarteam vid Karolinska institutet i Stockholm har nyligen visat att signalen är absolut nödvändig i denna uppstädningsprocess.

7 oktober 2002

Apoptos (programmerad celldöd) brukar beskrivas som kroppens biologiska kontrollsystem i kampen mot oönskade och skadliga celler. Defekter i apoptosmaskineriet tros spela en central roll vid såväl tumörbildning som olika inflammatoriska och autoimmuna sjukdomstillstånd.

Hittills har forskarna mest koncentrerat sig på att studera vilka molekyler som aktiveras inne i den apoptotiska cellen när den dör. Men på senare år har man börjat förstå att även elimineringen av den apoptotiska cellen spelar en viktig roll för att apoptosen ska bli fullständig.

? När cellen väl har dött måste den städas undan för att det ska vara någon finess med apoptosen. Uppkomsten av olika inflammatoriska tillstånd och autoimmuna sjukdomar kan möjligen förklaras med att det uppstår något fel i själva städprocessen, säger läkaren Bengt Fadeel vid institutet för miljömedicin, enheten för toxikologi på Karolinska institutet.

Sedan tidigare är det känt att det på ytan av den apoptotiska cellen uttrycks en fosfolipid kallad ps. På svenska brukar den beskrivas som en flagga, på engelska kallas den »eat me«-signal.

Bengt Fadeel och hans forskarkolleger har i in vitro-försök nyligen visat att den här flaggan eller signalen är absolut nödvändig för att den apoptotiska cellen ska fagocyteras (ätas upp) av intilliggande makrofager (ätarceller). Utan flaggan sker ingen fagocytos. I somras publicerades deras fynd i Journal of immunology 2002; 169:487?499.

De har även visat att fosfolipiden måste oxideras för att kunna fungera som flagga för makrofagerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida