Centrala beslut följs inte lokalt

8 september 1997

SKÅNE. De politiska beslutsvägarna som nu byggs upp i det nya Skånelandstinget fungerar inte, menar Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning. Alltför ofta följer politiker på distriktsnivå inte de beslut som fattats av landstingsfullmäktige. De lokala politikerna vågar inte stå emot de folkopinioner som mobiliseras i protest mot nedläggningar och neddragningar. Konsekvensen blir bland annat att beslutsprocessen försenas, något som kostar pengar och i sin tur kan innebära behov av ytterligare neddragningar för att hålla budgeten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida