Checklista inför lönesamtal

För att ge stöd inför lönesamtalet har Vårdförbundet tagit fram skriften Lönsamt! Där finns bland annat en checklista för vad man bör tänka på inför mötet med chefen

Häftet ska vara en hjälp när man förbereder sig inför sitt lönesamtal eller söker ett nytt jobb. I Lönsamt! beskrivs också hur lönen sätts, vilka faktorer som utgör grunden för värdering av den individuella lönen samt både den förtroendevaldas och den enskilde medlemmens roll vid löneförhandlingen.

– Tanken är att hon ska känna att hon inte är ensam utan har stöd från förbundet, framför allt från de förtroendevalda på arbetsplatsen, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Det här är inte det första häftet av den här typen inom Vårdförbundet. Flera av förbundets lokala avdelningar har tagit fram lokala skrifter, bland annat Kalmar och Värmland. Däremot har det saknats något för hela landet.

– Även om det finns lokala skrifter tyckte de lokala avdelningarna att det skulle vara bra med en nationell skrift och därför producerades Lönsamt! säger Eva Fernvall.

Mycket har hänt sedan de fasta lönegraderna och löneklasserna försvann vid halvårsskiftet 1989. Även om det var först genom det femårsavtal som parterna skrev under i början av januari 1996 som det individuella systemet började fungera fullt ut. På allt fler arbetsplatser avgörs lönen utifrån befattning, kompetens och hur man utför sitt arbete, det vill säga den individuella bedömning som förutsätts i Vårdförbundets överenskommelse med Landstingsförbundet och Kommunförbundet.

– Det individuella systemet har blivit allt mer accepterat och det är sällan vi hör att det finns någon diskussion om detta.

Samtidigt säger Eva Fernvall att det bland medlemmarna länge har funnits önskemål om någon form av stöd och hjälp. Och det är där Vårdförbundets nya häfte Lönsamt! kommer in. För även om många fler vågar ställa krav vid lönesamtalen finns det svårigheter.

– Det stora problemet finns hos arbetsgivaren, inte bland de anställda. Medan våra medlemmar vant sig vid det individuella lönesystemet, finns det otydligheter hos arbetsgivaren, bland annat vem som ska förhandla och vilka befogenheter chefen har. Skriften tydliggör de olika rollerna och behovet av kriterier för lönesättningen, menar Eva Fernvall.

Lönsamt! arbetades fram inför Vårdförbundsveckan hösten 2003. Den första upplagan på 50 000 exemplar är redan slut, nu trycks 5 000 till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida