Covidvård

Chef: Så välkomnar du personalen tillbaka

Chef: Så välkomnar du personalen tillbaka
Pernilla Dahlund, ambulanssjuksköterska, och Karin Salomonsson, enhetschef ambulans och sjuktransport på Skaraborgs sjukhus. Foto: Privat.

Hur ger man utlånade medarbetare som återvänder från iva ett bra välkomnande? På Skaraborgs sjukhus har en samtalsmall tagits fram. Karin Salomonsson, chef på ambulansen, jobbade själv en dag i veckan från iva.

5 oktober 2021

Svårt sjuka och döende patienter, nytt schema på ny avdelning, risk för utebliven semester och arbetsuppgifter som man inte är utbildad för – i tung skyddsutrustning. Det var ingen som frivilligt räckte upp handen när ambulansen skulle låna ut personal med anestesiutbildning till iva under pandemins första våg.

– Men medarbetarna var helt fantastiska. Tillsammans bestämde vi att alla skulle dela på bördan. Det innebar att ingen som inte ville behövde gå över på heltid, säger enhetschefen Karin Salomonsson.

Kunde vara delaktig på iva

Själv kände hon att det var viktigt att vara delaktig som chef och att kunna ställa krav för sin personals skull. Det ledde till att hon helt enkelt flyttade sin arbetsplats till iva en dag i veckan under våren 2020, och satt där och jobbade.

– De kunde komma in till mig på rasten eller när de gick på och av sitt pass. Det handlar om att vara närvarande och bekräfta dem i den situationen de befinner sig i, säger Karin Salomonsson.

Efter sommaren förra året märkte sjukhuset att det på flera avdelningar inte var helt problemfritt när medarbetare som varit utlånade kom tillbaka. Inför den andra och tredje vågen delade därför hr-avdelningen ut en samtalsmall ut till chefer, som de kan använda när de får tillbaka sin utlånade personal.

Tips på funderingar och frågor

Karin Salomonsson säger att det på ambulans och sjuktransport inte upplevdes som något stort problem, men att mallen innehåller nyttiga tips och ger upphov till bra funderingar kring vilka frågor som är viktiga att ställa.

– Det medarbetarna har delat med mig är såklart en oro att bli utlånade igen. Även om man kanske tycker att det har fungerat bra vill man ju helst jobba på sin ordinarie arbetsplats. Nu har vi ett avslutningsmöte planerat, där vi ska träffa alla som varit utlånade. De ska få dela tankar och känslor med varandra och skicka med oss vad som varit bra och vad vi kunde gjort annorlunda. Sedan hoppas vi kunna stänga säcken för den här gången.

Samtalsmall för inkluderingssamtal

Syftet är att få medarbetaren att känna sig välkommen tillbaka efter att ha varit utlånad, att snappa upp eventuella nya kunskaper hos medarbetaren samt identifiera eventuellt behov av ytterligare stöd.

Frågor som chefen kan ta upp:

  • Berätta hur du haft det!
  • Vad var jobbigast respektive bäst under utlåningstiden?
  • Någon specifik situation som påverkat dig mycket?
  • Vad tar du med dig tillbaka? Något som kan komma till nytta på ditt ordinarie jobb?
  • Är det något vi kan göra för att underlätta för dig?
  • Hur tycker du jag hanterat situationen som chef?
  • Har du behov av ytterligare stöd? Om ja, vilket? Om nej – säg till om du ändrar dig!

Tips:

  • Öppna upp för att medarbetaren ska få berätta om tiden som utlånad för övriga arbetsgruppen, på till exempel en APT.
  • Ta tillfället i akt att reda i eventuella ”skav” som kan ha uppstått mellan dig som chef och medarbetaren i samband med att medarbetaren lånades ut.

Källa: Skaraborgs sjukhus

Med tanke på det osäkra läget har Karin Salomonsson inte heller kunnat svara säkert på frågor från personalen om de kommer att bli utlånade på nytt. Hon tror att det som ändå minskat oron på avdelningen har varit att ingen helt behövt släppa ambulansjobbet, i och med halvtidslösningen.

En av sjuksköterskorna på enheten, Pernilla Dahlund, valde dock själv att gå över på iva på 100 procent under utlåningstiden.

– Jag kände att det var det bästa för mitt eget välbefinnande, och för att personalen där ska få veta vem jag är, verkligen få ett ansikte på namnet. Jag växte också som individ väldigt mycket, säger Pernilla Dahlund.

Utlånad flera omgångar

Hon har varit utlånad i flera omgångar under pandemin, och beskriver känslorna kring att komma tillbaka som blandade.

– Först kändes det bara jättekonstigt att ”nu ska jag vara ute i ambulansen fast det är jättemycket patienter inne på iva”. Men man kände sig också välkommen. Jag ställde nog något fler praktiska frågor än vad jag brukar till mina kollegor i början, men det var ingen som tyckte det var konstigt.

Stödet från Karin Salomonsson hjälpte henne mycket.

– Andra utlånade hade inte sett sin chef på flera månader. De blev förvånade över att Karin var där. Och hon kunde också berätta saker för våra kollegor som var kvar på ambulansen, förmedla att vi från ambulansen var uppskattade, lätta och arbeta med. De växte också av det, säger Pernilla Dahlund.

Även Karin Salomonsson själv har lärt sig mycket av erfarenheten. Hennes arbete med utlåningen av personal tog mycket tid och energi, och andra arbetsuppgifter fick lyftas bort – annars hade det inte varit möjligt.

– Insikten att man vill ha inblicken, och möjligheten att påverka, har djupnat. Man kan inte bara släppa individer utan att veta vad som händer med dem, utan det är så viktigt att kunna ge bästa möjliga förutsättningar oavsett omständigheter, säger Karin Salomonsson.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida