»Chefer hanterar avtalsrätt fel«

Landstinget i Västerbotten har tagit ifrån verksamhetscheferna deras rätt att teckna kollektivavtal. Toppstyrning, anser Vårdförbundets ordförande Lena Sjölin. De behöver utbildning, säger Anna-Karin Jonsson, ordförande i landstingets sjukvårds- och löneutskott.

13 maj 2002

Tidigare har verksamhetschefer kunnat avtala om bland annat ersättningar för arbetstid. Den rätten har de nu fråntagits, genom ett beslut i landstingsstyrelsen. I stället har den lagts över på landstingsdirektören, som delegerat den till landstingets centrala personaldirektör.

Förändringen innebär att till exempel alla arbetstidsmodeller måste förhandlas mellan representanter för Vårdförbundets avdelning och personaldirektören, i stället för mellan verksamhetschefen och Vårdförbundets företrädare.

– Det är inte i överensstämmelse med det centrala avtalets skrivningar om att beslut ska fattas så nära verksamheten som möjligt, säger Lena Sjölin.

Olyckligt beslut
– Beslutet är olyckligt eftersom vi tvingas förhandla med en arbetsgivarrepresentant som knappast vet hur det fungerar på den enskilda enheten och därför inte kan besluta utifrån vad som krävs där, tillägger hon.

Anna-Karin Jonsson anser att beslutet var nödvändigt av ekonomiska skäl.

– Vi har funderat över varför personalkostnaderna stigit så mycket och upptäckt att verksamhetschefer i hela länet hanterat sin avtalsrätt på fel sätt. Dessutom har det visat sig att det slutits en rad lokala avtal som vi inte känt till, trots att de skulle ha inrapporterats till oss. Fortfarande finns det säkert avtal som vi inte känner till, säger hon.

Ett exempel hon nämner är ett avtal som innebär att ob-ersättningen fördubblas.

Anna-Karin Jonsson vill inte kalla beslutet för toppstyrning, snarare ett försök att få en ekonomisk styrning över verksamheten.

– Det är jättetrist att vi tvingats ta det här beslutet, men nödvändigt för att vi ska få kontroll över ekonomin. Nu gäller det att få verksamhetscheferna att se allvaret, en del behöver nog också utbildning. När det skett kommer vi att återge dem avtalsrätten, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida