Chefer har inte makt att sätta lön

Chefer har inte makt att sätta lön
Vårdfokus har undersökt bland medlemmarna hur lönesamtalen fungerar. Arkivbild: Mostphotos

Diskuterar gärna individuella prestationer, men utan att det påverkar lönen.

5 december 2014

För att utvärdera löneavtalet med Sveriges kommuner och landsting, SKL, har Vårdförbundet gjort en undersökning bland drygt 1 000 medlemmar för att undersöka hur lönesamtalen fungerar.

Resultatet visar att de flesta har lönesamtal. Men bara hälften tycker att de fungerar bra. Minst nöjda är de biomedicinska analytikerna. Mest nöjda är sjuksköterskorna.

Har inte mandat

Sex av tio tycker att chefen väger in kunskap och arbetsresultat när den nya lönen diskuteras. Men lika många upplever att det inte påverkar lönen. Chefer verkar inte ha mandat att värdera individuella prestationer, trots att lönen enligt avtalet med SKL ska utgå från kunskap, kompetens och ditt bidrag på arbetsplatsen.

Undersökningen visar också att sju av tio inte har pratat om sin framtida löneutveckling under lönesamtalet.

Viktig utvärdering

”Cheferna har aldrig mandat att förhandla”, skriver en av deltagarna i de öppna svaren.

”Jag fick information om nya lönen i ett förråd på arbetsplatsen, efter att själv ha bett om det. Chefen är också dåligt insatt i vad jag gör, trots heltidsarbete i flera år, och jag fick inleda medarbetarsamtalet med att presentera mig själv”, skriver en annan svarande.

Sista december ska Vårdförbundet säga upp eller förlänga löneavtalet med SKL. En gemensam målsättning för den gångna avtalsperioden har varit att förbättra de lokala löneprocesserna, där lönesamtalen är en viktig del.

Dålig lönespridning

I senaste numret av Vårdfokus kunde vi berätta att även lönestatistiken visar att det verkar spela liten roll för lönen hur mycket du anstränger sig och bidrar på arbetsplatsen. Trots att kommunerna och landstingen lovat att jobba för ökad lönespridning och förbättrade förutsättningarna för att kunna göra en lönekarriär har det hänt väldigt lite.

Läs hela artikeln om lönespridningen inom Vårdförbundets yrkesgrupper här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida