Chefer saknar själva stöd

5 juni 2012

När cheferna inom äldreomsorgen själva intervjuas om hur de ser på sitt arbete finns det stora likheter i hur de beskriver sitt uppdrag. De upplever sig vara klämda mellan medarbetarnas krav och krav på en ekonomi i balans, och av kolliderande lagar — social­tjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen — som styr verksamheten.

Gemensamt är också att de har hög arbetsbelastning och saknar stöd från sina överordnade chefer.???

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida