Chefer utvecklas åt samma håll

2 september 2005

Även om varje organisation har sin ledarskapskultur så bygger utvecklingsprogrammen för ledare på samma idéer. Det konstaterar Peter Nilsson, doktor i pedagogik vid pedagogiska institutionen på Umeå universitet. I sin doktorsavhandling har han undersökt ledarskapsutvecklingen i sex organisationer – däribland ett sjukhus. De som ansvarar för ledarutvecklingen har liknande utbildning och härmar samma konsulter, högskolor och organisationer. »En sorts Följa John som leder till likriktning«, säger Peter Nilsson. En av de nu rådande trenderna är att ledare måste kunna leda sig själva för att kunna leda andra.

Avhandlingen heter Ledarutveckling i arbetslivet. Kontexter, aktörer samt (o)likheter mellan utbildningskulturer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida