»Cheferna måste stå bakom«

»Det här är ett mastodontjobb som måste göras helhjärtat. Och resultatet måste få dröja«, säger initiativtagaren till hälsodiplomeringen på Laboratoriecentrum i Umeå, Ewa Arnlund.

9 februari 2004

Det tog Laboratoriecentrum på Universitetssjukhuset i Umeå två år att genomföra det friskvårdsprojekt som ledde fram till en hälsodiplomering. Hittills har sjukskrivningarna inte minskat, men många anställda säger att de trivs bättre på jobbet och att det känns bra att cheferna bryr sig om deras hälsa.

-Sjukfrånvaron kan inte räddas med friskvård, den kan bara vara en bidragande del. Däremot tror jag att personalen orkar längre om de får friskvård-men det finns en gräns även för dem som i dag inte är sjukskrivna, säger Ewa Arnlund, avdelningschef på bakteriologi/immunologi laboratoriet vid Laboratoriecentrum.

För att bli hälsodiplomerad måste en rad kriterier uppfyllas, allt från att friskvårdsarbetet ska vara förankrat i ledningsgruppen och att det ska finnas en budget, till att det ska finnas cykelställ för personalen.

Kostnaden för Korpens insatser (lägesanalys, förbättringsförslag och kurser) är 22000 kronor för en arbetsplats med runt 300 anställda, som Laboratoriecentrum. Men den summan är bara en bråkdel av vad åtgärderna kostar.

Första året kostade det 450000 kronor och det gör det även fortsättningsvis för att hålla i gång projektet. Per anställd motsvarar det cirka 1500 kronor, säger Ewa Arnlund.

I summan ingår bland annat kostnaden för att Eva-Marie Andersson får arbeta med friskvård viss tid (se sidan 8). Men minst lika nödvändigt som pengar för att en arbetsplats ska bli hälsosam är ett tilllåtande klimat i personalgruppen. Det krävs en positivt inställd chef som gärna själv deltar i friskvårdsaktiviteterna. Men, det går aldrig att komma ifrån individens eget ansvar. Arbetsgivaren kan bara skapa förutsättningarna på arbetsplatsen men valet att gå stavgång på lunchen kan bara göras av den enskilda individen, menar Ewa Arnlund.

-Friskvården måste organiseras så att det blir rutin på golvet. Från början tyckte de som inte själva kommit i gång att kollegerna som tränade smet undan jobbet. I dag har det löst sig på de flesta avdelningar på Laboratoriecentrum.

HÄLSODIPLOMERA:
För att en arbetsplats ska bli hälsodiplomerad måste den leva upp till en rad krav som rör allt från personalcykelparkering till statistik över sjukskrivningar. Mer information om hälsodiplomering finns på www.korpen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida