Chefernas behov in i avtalstext?

9 augusti 2004

Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där Vårdförbundet ingår vill få med betydelsen av det goda ledarskapet i avtalet med Arbetsgivarverket. OFR kräver handlingsplaner för rekrytering, utbildning, mentorskap, karriärväxling och utveckling för sina chefsmedlemmar inom staten. Chefer måste ges de bästa förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap, sägs det i yrkandet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida