Chefredaktören.
Framtiden är redan här

I många år har det talats om den kommande explosionen av antalet äldre i samhället och de kostnader det kommer att föra med sig. Men den tänkta verkligheten har alltid befunnit sig längre bort, och hela tiden förflyttat sig framåt. Få talar om att vi redan är där, och har varit länge.?

I Vårdfokus tema Framtidens äldrevård visar vi att bland de allt fler svenskar som blir över 85 år, har andelen som är dementa ökat från 25 procent till över 35 procent under de fem första åren på 2000-talet. ?

Det är naturligtvis en stor utmaning för samhället att ta hand om alla äldre vårdkrävande. Men i den ”Framtidens äldrevård” som redan är här har kommunerna efter hand anpassat sig till de ökade behoven. Under en lång följd av år har de svårast sjukas behov prioriterats, i takt med att antalet äldre ökat. Det har framför allt gått ut över insatser som friskare äldre tidigare kunde få hjälp med, och lett till en allt mer slimmad och tidspressad hemtjänst. Men frågan är hur länge den effektiviseringen kan fortsätta, om inte större grepp behöver tas.??

Det många nu pekar på är att äldrevården behöver få en bättre organisation. Splittringen mellan två olika huvudmän och två lagstiftningar blir ineffektiv när mycket tid går åt till samordning av insatserna. Primärvården måste ta större ansvar, och när behov av akutsjukvård uppstår kunde den vården vara mycket smartare organiserad så sjuka gamla slipper vänta i timmar på akuten. Kompetensen i äldrevården behöver också öka. ?

Men det finns fler konkreta förslag. Läs om geriatrikprofessor Yngve Gustafsons tio punkter för en bättre och billigare äldrevård i vårt tema.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida