Chefredaktören.
Vart tog ansvarsfallen vägen?

Den frågan har vi på Vårdfokus fått titt som tätt under det senaste året. Svaret är att underlagen helt enkelt inte finns längre. När den nya patientsäkerhetslagen infördes vid förra årsskiftet försvann disciplinpåföljderna varning och erinran som utdelades av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Våra ansvarsfall var referat från de beslut som fattades i nämnden.

Från det här numret kan du dock läsa den nya avdelningen ”Utredda fall”. Nu är det i stället besluten från Socialstyrelsen, efter anmälningar om händelser i vården, som är grunden för referaten. Enligt den nya lagen ska besluten peka på förbättringar som kan göras efter analyser av händelseförloppen. Därför hoppas vi att du som tar del av Vårdfokus referat kan använda den kunskapen för att själv ifrågasätta och förändra på din egen arbetsplats, helt i den nya lagens anda.

I det här numret hittar du ”Utredda fall”.

När den nya patientsäkerhetslagen nu firar sitt ettårsjubileum har vi undersökt hur lagen har fungerat i dess nya delar utifrån fallet Ingrid Stern, en kvinna som kom till akuten i Lund med blodförgiftning. Ingrid Stern avled och många bristfälligheter avslöjades under utredningen av hennes vård.

Hennes man Bengt-Åke Leander har fått ta del av utredningen kring hustruns död och han har fått en ursäkt. Men han upplever inte att det har hjälpt honom utan vill att någon görs ansvarig för det som hände.

Hans bitterhet är inte svår att förstå. Det återstår uppenbarligen ett stort arbete med att hitta godtagbara former för att involvera patienterna i patientsäkerhetsarbetet. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida