Chefredaktören. Kvinnolön — på deltid

I de fina policydokumenten talar landstingen om att alla anställda ska ha rätt till heltid. I verkligheten säger chefer i vården att de måste anställa på deltid ”för att ingen här orkar arbeta heltid”, eller ”vi har inte nog med pengar i budgeten för att skapa heltids­tjänster”.?

Det är alltså en sak att ha politiska principer som garanterar heltid, en annan att ge förut-sättningar för att genomföra det hela.?De anställda får själva ta ansvaret för att kunna försörja sig genom att ha flera jobb. ”Skulle en mansdominerad arbetsplats ha organiserats på samma sätt?”, frågar sig sjuksköterskan Kicki Wallingstam på sjukvårdsrådgivningen i Kalmar i vår artikel om deltider på sidan 24. ?

Kvinnors löner och arbetsvillkor har aktualiserats i 15:51-rörelsen som stöds av en stor mängd fackförbund och kvinnoorganisationer, däribland Vårdförbundet. 15:51 vill peka på att kvinnor bara får betalt fram till den tiden om de börjar arbeta klockan åtta, medan män får betalt ända fram till klockan 17. Skillnaden mellan mans- och kvinnolöner i Sverige är 14,3 procent, en siffra som inte har ändrats sedan 1980-talet. På internationella kvinnodagen den 8 mars ordnas manifestationer kring frågan.??

I kampen för bättre ingångslöner i Stockholm går män och kvinnor sida vid sida. Läs i Vårdfokus om Jon Gunnarsson Ruthman och Ulrika Blumfelds som är ansikten för rörelsen ”Inte under 24 000” i Stockholm på sidan 8. ?

Stockholmssjukhusen har nu svårt att få sökande till sina vikariat. Vårdfokus nyhet om Södersjukhusets olyckligt formulerade plats­annons gav frågan stor uppmärksamhet. Lita på att vi på Vårdfokus följer utvecklingen inför sommaren på sjukhusen! ??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida