Chefredaktören. Lönsam modell?

8 februari 2012

Idén kläcktes 1965 i Colorado, vid foten av Klippiga bergen mitt i USA. Nu, snart femtio år senare, börjar vårdens beslutsfattare även i Sverige att snegla på den med allt större intresse. I Colorado på 60-talet var läkarbristen ett stort problem, inte minst på landsbygden. En lärare på sjuksköterskeutbildningen kom tillsammans med en barnläkare på att en specialutbildad sjuksköterska skulle kunna göra en insats för landsbygdens sjuka barn och därmed skapades begreppet Nurse Practitioner.

Modellen spreds så småningom i den anglo­saxiska världen.?

2002 kunde Vårdfacket rapportera från Storbritannien där en tjänsteman på sjuksköterskeorganisationen Royal College of Nursing beskrev den största fördelen med Nurse Practitioner så här: ”Hon talar två språk, både läkarens och sjuksköterskans.”?

2006 gjorde Vårdfackets reporter en ny reportageresa, till Minneapolis i USA. Där träffade han treåriga Hailey som var jätterädd för läkare men gärna gick till Nurse Practitioner Rosemary Moore på den lokala hälsovårdskliniken och fick både en diagnos och recept. (Du kan hitta artiklarna i Vårdfokus artikelarkiv på webben).

I Sverige har processen varit trög. Försök har gjorts på några högskolor, men utbildningar har lagts ner eller aldrig kommit i gång. Och det har inte varit självklart att de utbildade har fått tjänster som motsvarar kompetensen.

När nu frågan aktualiseras på flera håll i landet är frågan om inte läkarbristen också här är en faktor som skapat det plötsliga intresset. Läs om stafettläkarna som urholkar sjukvårdens budgetar allt mer och om de nya försöken att skapa en svensk variant av Nurse Practitioner. ?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida