Chefredaktören. När blir det verkstad?

3 oktober 2012

I det här numret av Vårdfokus skriver fyra kristdemokratiska politiker, tillika sjuksköterskor, om villkoren för specialistutbildning. Deras uttalade syfte är att påverka regeringen att ge sjuksköterskor samma villkor för specialistutbildning som läkarna har.?

Det är en av de frågor där det är ”mycket snack men lite verkstad”.?

Den borgerliga alliansens vallöfte i frågan har fortfarande inte resulterat i något konkret förslag. ?

Nyligen sa Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg på arbetsgivarorganisationen SKL, i en radiointervju att han skulle vilja se en översyn av både grund- och specialistutbildningen av sjuksköterskor för att anpassa dem till framtidens vård. Detta uttryckte han redan i somras i en debatt under Almedalsveckan och fick delvis medhåll av äldreminister Maria Larsson.

Samtidigt är hundratals specialistsjukskötersketjänster obesatta i landet, avdelningar får stänga och vårdpersonalens stress ökar.?

När kommer initiativen, förslagen??

I en annan av Almedalsveckans debatter uttryckte en majoritet av riksdagspartierna att de vill se ett nytt uppdrag för Medlingsinstitutet när det gäller samhällsproblemet med ojämställda löner.?

När tar ett parti initiativet i den frågan i riksdagen???

Regeringen har till synes skapat verkstad när det gäller bristen på grundutbildade sjuksköterskor genom att ålägga ett antal universitet och högskolor att utbilda fler. Men när Vårdfokus granskar frågan visar det sig att det inte finns extra pengar i beslutet och utbildningshuvudmännen uttrycker stor tveksamhet.?När kommer de konkreta lösningarna på vårdens problem? ???? ????

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida