Chefredaktören. Ob-bidrag?

Statsminister Reinfeldts tal under Almedals­veckan i Visby innehöll till stora delar en uppräkning av alla samhällsnyttiga medborgare han mött på sina resor i landet. Vårdpersonal till exempel, som måste arbeta och finnas i tjänst dygnet runt. Jag väntade ivrigt på slutsatsen av denna uppräkning. Skulle statsministern komma med ett utspel som tog sikte på att göra något åt den strukturella löne­diskrimineringen av kvinnodominerade yrken?

Till slut var uppräkningen av alla skiftarbetare över och budskapet blev att de nya moderaterna ser dessa samhällsnyttiga insatser, inte mer än så. Ersättningsfrågan tangerades bara när Reinfeldt sa att jobbskatteavdraget gett mer i plånboken än ”ob-bidragen”.

Ob-bidrag? Där borde talskrivarna ha varit mer noggranna. Ob-ersättning är inget bidrag, det är en del av den lön som dessa ”moderaternas hjältar” får för sitt viktiga arbete.

Under Almedalsveckan debatterades de ojämställda lönerna vid flera tillfällen. Många ropar på ett större politiskt engagemang i frågan. Det går inte att ständigt gömma sig bakom att löne­frågan bara är ”parternas ansvar”. Politikerna styr genom resursfördelning och andra strukturella beslut.

Arbetstidsfrågan är också en viktig del av villkoren. Under hösten ska Vårdförbundet ta ställning till om avtalet med arbetsgivarorganisationen SKL behöver sägas upp för att driva igenom bättre centralt reglerade arbetstidsvillkor, däribland ob-ersättningen.

I det här numret av Vårdfokus kan du fördjupa dig i arbetstidsfrågan. I vår sammanställning kan du jämföra arbetstider, övertid och ob-ersättning för olika yrkesgrupper på arbetsmarknaden och jämföra med just dina villkor.???? ????

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida