Chefredaktören. Reda ut rollerna

2 januari 2013

I det här numret av Vårdfokus fastnar jag speciellt för artikeln om Mia von Knorrings forskning. Hon verkar vara en osedvanligt klok person som lyckas förklara den konflikt som i stor utsträckning präglar vårdens ledarskap. Den mellan läkaren och chefen.?

Det intressanta är att hon i problembilden inte förutsätter att chefen är icke-läkare. De chefer som är läkare har nämligen också svårt att definiera sin ledarroll — gentemot andra läkare.?

Mia von Knorring beskriver i sin forskning hur chefer hon intervjuat tvingas till speciella strategier för att nå läkarna. Det kan handla om att ordna särskilda möten för yrkesgruppen, eller hitta en läkare som kan fungera som ombud för att få med de andra läkarna i ett beslut.

Detta ständiga särskiljande av en av vårdens yrkesgrupper försvagar chefen i sin roll.?

Det blir en inre konflikt som ställer till med problem när professions- och hierarkitänkandet tar över från den traditionella chefsrollen som förväntas se hela arbetsgruppen.?

Mia von Knorring vill att vårdens ledare ställer sig frågan: ”Varför är jag chef?” Hennes eget svar är att ledarskapet i vården handlar om att göra svåra prioriteringar, skapa bästa möjliga vårdkvalitet med tillgängliga resurser och att ansvara för personalens arbetsmiljö.?

Då gäller det att se till helheten.?

En vård som präglas av kamp mellan olika professioner tappar fokus. Läkare kan inte alltid ha tolkningsföreträde.??

Mia von Knorring är psykolog. Vårdens ledare behöver en hög grad av psykologiskt kunnande för att klara av sin uppgift och vårdens medarbetare måste se sin roll med verksamhetens mål i sikte.?????? ????

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida