Chefredaktören. Stolta britter

5 september 2012

På Olympiastadions innerplan syntes NHS i jättebokstäver. Det var invigning av OS och arrangörerna valde att i ett långt inslag hylla landets allmänna sjukvårdssystem, National health service. 600 anställda i vården fanns där i gammaldags sjuksköterske­uniformer och 300 sjukhussängar med ”sjuka” barn deltog i tablån (sängarna skänktes efter OS till sjukhus i Tunisien). Många sjuksköterskor spelade sig själva och de fick ägna tid åt hela 25 repetitioner inför evenemanget. Naturligtvis fanns också det berömda barnsjukhuset Great Ormond street med i invigningens sagotema. Peter Pans skapare donerade en gång i tiden alla intäkter av sagan till sjukhuset.

Invigningsceremonins regissör Danny Boyle förklarade valet att uppmärksamma NHS med att ”det ligger oss alla så varmt om hjärtat”.

Det brittiska sjukvårdssystemet är dock långt ifrån så idylliskt och okontroversiellt som det kunde verka på OS-invigningen. Resursbrist, köer och privatiseringar debatteras där som här.

Ändå ser britterna det som en fantastisk nationell framgång att ett sönderbombat, fattigt land efter andra världskriget lyckades bygga upp ett allmänt sjukvårdssystem, där de grundläggande principerna om allas rätt till vård fortfarande försvaras.

Skulle vi på samma sätt stå upp i Sverige och försvara landstingen inför en miljard tv-tittare? Knappast. Trots att de politiska partierna är eniga om att vården ska vara gemensamt finansierad och lika tillgänglig för alla, så diskuteras sällan de värdena. Det finns starka krafter som gärna vill se en annan utveckling.???? ????

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida