Chefskap

16 juni 1997

Författare Anne Kristine Solberg
Titel Att vara kvinna och chef
173 sidor
Förlag Kommentus 1997.       
Cirkapris 219 kronor
ISBN 91-7345-019-7.

Undertiteln till den här boken är Kvinnligt ledarskap i människovårdande organisationer. Det är det som skiljer denna bok om kvinnligt ledarskap från många andra, som handlar om kvinnligt ledarskap i mansdominerade miljöer och på mäns villkor. Författaren tar upp frågor som hur man påverkas av att vara chef och kvinna när man ska leda kvinnor i en traditionell kvinnomiljö.
Hon frågar sig om kvinnor har en annorlunda ledarstil än män, om de till exempel är mer rädda för konflikter. Många av exemplen i boken är hämtade från sjukvården och den sociala sfären – författaren är också lärare på institutionen för hälso- och socialvård vid högskolan i Stavanger, Norge.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida