Citat

4 mars 2002

Författare Britt Dahlström (red)
Titel Berömda böcker. Ett uppslagsverk.
494 sidor
Förlag Bokförlaget DN 2002.
Cirkapris 269 kronor
ISBN 91-7588-414-3

Under 14 år skrev Marcel Proust på det som blev hans livsuppgift, På spaning efter den tid som flytt. De sju delarna är på sammanlagt 3 000 sidor. Är det möjligt att återberätta detta på två boksidor? Javisst. Det är det utrymme detta mastodontverk fått i uppslagsverket Berömda böcker, en helt omarbetad ny version av det uppslagsverk med samma titel som kom för snart 40 år sedan. På spaning… samsas med 700 andra böcker ur världslitteraturen; genom att läsa igenom den här boken får man en uppfattning om innehåll och stil i alla
dessa böcker. Ett uppslagsverk alltså för den som inte hinner/orkar läsa de böcker andra talar om, eller som behöver friska upp sitt minne om vad böckerna egentligen handlade om.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida