Cochrane öppet för alla

På sbu:s initiativ blir nu Cochrane-rapporterna tillgängliga för alla Internetanvändare.

7 februari 2005

Cochrane Library är en vetenskaplig kunskapsbank som ska underlätta beslut i vården. För att komma åt informationen har det tidigare krävts en prenumeration av varje datoranvändare, nu bekostas den av Statens beredning för medicinsk utvärdering, sbu.

– Rapporterna i Cochrane Library förmedlar kunskap om behandlings- och omvårdnadsmetoder som har utvärderats. Det är forskning som all sjukvårdspersonal har nytta av, säger Viveka Alton, informatiker på sbu.

Myndigheten går dock inte i god för all forskning som publiceras där.

– Vi har inte granskat allt material och kan inte garantera att det inte förekommer forskningsfusk. Varje användare måste själv vara kritisk.

På många håll i Europa har kunskapsbanken sedan tidigare varit tillgänglig för alla datoranvändare. Informationen i den sägs vara delvis unik.

– Den bygger både på välkänd forskning och på forskning som inte tidigare har publicerats, säger Viveka Alton.

www.thecochranelibrary.com

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida